چگونگی فروش عسل واقعی طبیعی با موم یکی از موضوعاتی است که هم خریداران و هم تولیدکنندگان فرآورده های زنبور عسل می خواهند بدانند. این موضوع شاید برای تولیدکننده ها اهمیت بیشتری دارد.
عسل واقعی چیست؟ عسل خالص یا عسل واقعی در حقیقت همان عسلی است که زنبور عسل با کمک شهد گل ها در کندو تولید می کند. انسان ها شاید تنها دخالتشان در تولید چنین عسل هایی این است که کندو را در منطقه ای که گیاهان مد نظر وجود دارند مستقر می کنند تا دسترسی زنبوران به شهد گل های آن گیاهان راحت تر باشد.

چگونگی فروش عسل واقعی با موم

چگونگی فروش عسل با موم یا بدون موم، با بسته بندی و یا با حلب و به صورت فله می تواند به چند روش زیر باشد.
اولین روش فروش سنتی و رابطه ای است.
در این روش اغلب در منطقه تولیدی و فروشگاه های همان شهر و نیز شاید نواحی نزدیک آن فروش انجام می شود.
روش دوم که کم و بیش در کل دنیا هم مرسوم شده و ایران هم به عنوان یکی از تولید کنندگان عسل واقعی می تواند از این روش برای پیدا کردن بازارهای بهتر استفاده کند، فروش اینترنتی عسل است.
چگونگی فروش عسل در حالت اینترنتی هم از نظر کمی و کیفی فرق دارد.
مثلاً می توان تنها از شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و … استفاده کرد. می توان با راه اندازی سایت های اینترنتی فروش را فراتر از مرز های منطقه ای برد.

فروش عسل با موم

فروش عسل ارزان قیمت

خب یکی از فاکتور های موفقیت در بازار های پر رقیب فروش با قیمت ارزان تر می باشد. فروش عسل ارزان قیمت البته کمی مشکوک هم هست. چون ممکن است عسل صنعتی و تغذیه ای به جای عسل واقعی به شما ارزان داده شود که ارزش غذایی ندارد.
اما می توان عسل ارزان قیمت را هم مستقیم از تولید کننده های با وجدان خرید.

فروش عسل واقعی

آیا عسل با موم بخریم؟

گاهاً دیده شده که عسل دارای موم است.
وقتی موم را بجوید می تواند برای سیستم تنفسی شما خوب باشد. اما از نظر قیمتی توصیه نمی شود عسل با موم بخرید. این تصور هم که خرید عسل با موم می تواند نشان از اصل و واقعی بودن کالا باشد، هم تصور اشتباهی است.