صادرات عسل طبیعی به عراق و همچنین سایر کشور های جهان می تواند دوباره احیا شده و این صنعت پر سود را زنده کند. اما موانعی هم در پیش رو داریم که باید ریشه کن گردند.
اگر نگاهی به پیشینه تولید عسل در کشور داشته باشید، خواهید دید که ایران یکی از کشور های تولید کننده عسل مرغوب در کل جهان بوده است. خب اگر این موضوع درست باشد، پس باید صادرات عسل طبیعی به بیش از 14 کشور جهان از جمله عراق، شرایط بهتری داشته باشد.

در سال های اخیر برخی از عوامل صادرات عسل را به کما برده که باید آن ها را از بین برد.
اساسی ترین چالش این بوده است که پرورش ملکه زنبور عسل با کاهش کیفی همراه بوده است. در نتیجه به جای این که صادرات عسل داشته باشیم، در حال واردات عسل خارجی به کشور هستیم.
اما یکی از کشور هایی که همیشه در مواد غذایی مصرف کننده خوبی برای کالاهای ایران بوده است، کشور عراق می باشد.

شرایط و روش صادرات عسل

برای صادرات عسل به کشور عراق هم به دلیل وجود رقبای مختلف باید بتوان بسته بندی و تولید را با رعایت استاندارد ها انجام داد.
در مورد قیمت درج شده بر روی عسل باید تمهیداتی اندیشید که امکان دستکاری نداشته باشد. این دستکاری ها به ضرر تجار و تولید کننده های ایرانی است.
روش حمل و نقل مناسب با کمترین هزینه و کمترین ریسک فساد را باید در نطر داشت که البته عسل طبیعی و مرغوب به راحتی فاسد نخواهد شد.

تولید کننده عسل برای صادرات عسل به عراق و یا هر کشور دیگری باید بسته بندی شیک و باکیفیت را مد نظر قرار دهد.
در سال 96 آمار نشان میداد که صادرات عسل محدود به کشور هایی مثل عراق و ترکیه آن هم در انواع درجه 3 و نامرغوب است. از طرفی بازار قطر را هم از دسته داده ایم . در نتیجه باید بر روی موارد کیفی عسل صادراتی بیشتر دقت شود. و استاندارد های تشویقی نمی تواند محصول ما را به سایر کشور های جهان وارد کند.

صادرات عسل به چه کشور های دیگری انجام می شود؟

علاوه بر عراق کشور های دیگر جهان هم می توانند عسل ایرانی را وارد کنند. در حقیقت در صورتی که استاندارد های بین المللی رعایت شود، عسل محصول صادراتی پر منفعتی است. البته کیفیت بالا در بسته بندی هم باید رعایت شود.

کشور های زیر در لیست متقاضیان عسل هستند.

  • قطر
  • چین
  • افغانستان
  • ترکیه
  • امارات

و….